Svátek

Svátek má Beáta

Zítra má svátek Erik

Lety

Lety

Černošice

Znak Města Černošice

Karlštejn

Znak Městyse Karlštejn

Všenory

Znak Obec Všenory

Karlík

Obec Karlík

Řevnice

Město Řevnice

Tetín

Tetín

Zadní Třebaň

Třebaň

Hlásná Třebaň

Hlásná Třebaň

Dobřichovice

Dobřichovice

 

SRBSKO

 

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

Shromáždění starostů SO RDB 9.9.2021 - pozvánka


2. 9. 2021

Kraj podpoří rozvoj cyklotras 18,5 milionem korun. Peníze budou připraveny v novém fondu


14. 3. 2021

ZŠ LETY - konkurz na pozici ředitele/ředitelky


Nová základní škola v Letech

ZŠ LETY

Obec Lety staví novou prvostupňovou základní školu, která přivítá první žáky v září 2022.

„Naším cílem je vytvořit příjemnou, malou, komunitní školu s dobrými vztahy, která se snaží vybrat to nejlepší ze současných trendů ve výuce a díky kvalitnímu vzdělání rozvíjí potenciál každého dítěte“ uvedla místostarostka Markéta Huplíková.

Vybíráme ředitele/ku školy

„V současné době hledáme ředitele/ku této nově vznikající základní školy a již fungující mateřské školy, který nastoupí 1. ledna 2022, na částečný úvazek již v září 2021. Přihlášky je možné podávat do 10. května 2021 na Obecním úřadě Lety.“

Hledáme aktivního, komunikativního člověka s manažerskými schopnostmi, respektujícím přístupem a dobrým přehledem v oblasti současných trendů ve výuce, který bude pro svůj tým motivujícím lídrem a oporou. Člověka, který má odvahu budovat zcela nový tým pedagogů ZŠ a spolupracovat se stávajícím týmem MŠ.

www.obec-lety.cz


13. 3. 2021

Odkaz pro přihlášení - Shromáždění starostů SO Region Dolní Berounka


Vážení zájemci o dění v oblasti Dolní Berounky,

níže naleznete odkaz, který Vám umožní připojit se ke Shromáždění starostů SO Region Dolní Berounka 11.3.2021 od 14.00

Děkuji a přeji hezký den

S pozdravem

Petr Weber

předseda SO Region Dolní Berounka

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGU4ZTE4NzYtMDFlZS00ODk3LWE1MDMtNTI3ZDM3ZTUzZGU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a00de4ec-48a8-43a6-be74-e31274e2060d%22%2c%22Oid%22%3a%221b6608ea-e8f4-40d1-8cdd-91432aae9076%22%7d


9. 3. 2021

Shromáždění starostů Svazku obcí Region Dolní Berounka


3. 3. 2021

Nová opatření spojená s pandemií nemoci COVID-19


Nová opatření spojená s pandemií nemoci COVID-19


22. 2. 2021

Středočeský kraj spustil informační portál o očkování proti nemoci COVID-19


Informační portál Středočeského kraje

Především občanům Středočeského kraje je určen nový informační web ockovani.kr-stredocesky.cz. Stránka obsahuje informace o podmínkách a očkování v kraji, odpovědi na základní otázky, seznam očkovacích míst i užitečných kontaktů. Nejen pro média je určena část věnovaná statistikám z oblasti očkování. Kraj dále zveřejnil na svém Youtube kanálu první z videí z nového seriálu bojujícího proti dezinformacím v oblasti očkování. Díky partnerství se společností Chytrá péče si mohou občané kraje nechat na lince 800 124 111 poradit s registrací na očkování. Aktuální informace o situaci v kraji pak přinášejí pravidelné tiskové konference přenášené prostřednictvím Facebooku.

„Je nám jasné, že v současné vypjaté situaci je pro občany velmi důležité mít spolehlivé a podložené informace. Proto jsme se rozhodli všechno potřebné shromáždit na jednom místě, speciálním webu,“ vysvětluje hejtmanka Petra Pecková (STAN), a dodává: „Občané mohou nově také využít linky 800 124 111, kterou provozujeme ve spolupráci se společností Chytrá péče. Na této lince jim asistenti pomohou překonat případné obtíže s registrací.“

Informační portál vznikl v rekordně krátkém čase během pěti dní. Tým Středočeského kraje na něm spolupracoval především s odborníkem na IT a digitalizaci Michalem Bláhou, který je také projektovým manažerem pracovní skupiny velkokapacitních očkovacích center. Přímé náklady spojené s webem činí 24.000 Kč, další služby a náklady spolupracovníci kraji věnovali pro bono.  

Snad o žádném tématu se v poslední době neobjevilo takové množství dezinformací, jako právě o onemocnění COVID-19 a očkování proti němu. „Považujeme za naprosto zásadní vyvracet mýty a lži, které mohou negativně ovlivnit ochotu občanů se chránit očkováním. Proto jsme se rozhodli vytvořit seriál videí, který se s pomocí odborníků pokusí vyvrátit ty nejzásadnější,“ říká hejtmanka Pecková.

Videa pro Středočeský kraj vytvořila First Unit a svým odborným názorem přispěli například profesor Jan Krejsek, CSc. – imunolog, přednosta Ústavu klinické imunologie a alergologie LF UK a FN Hradec Králové, RNDr. Marek Petráš, Ph.D. - vakcinolog, přednosta Ústavu epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK či primářka MUDr. Jana Čepová, Ph.D., MBA - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol. Videi provází hejtmanka Petra Pecková. Nové díly seriálu se budou objevovat každý týden na sociálních sítích kraje.

Celkové náklady na dosud připravených 10 dílů jsou 82.390 Kč bez DPH.

Informace o aktuální situaci v kraji pak přináší každý druhý pátek tisková konference přenášená živě na Facebooku kraje. Ta další se koná 5. 2. od 9,30 za účasti hejtmanky Petry Peckové, radního pro zdravotnictví Pavla Pavlíka a krajského koordinátora očkování MUDr. Martina Poláka.

Pro občany Středočeského kraje, kteří potřebují poradit v oblasti očkování, je ve všední dny v době 8-17 k dispozici informační linka 800 710 710. Dotazy lze směřovat také na mailovou adresu covid@kr-s.cz

 

 


9. 2. 2021

Platební portál Středočeského kraje


Platební portál Středočeského krajeStředočeský kraj spustil platební portál, který budou moci občané měst a obcí Středočeského kraje využít při hrazení místních poplatků za psy či odvoz směsného komunálního odpadu

 

Jak portál funguje?

 

Platební portál umožňuje občanům, či těm, kteří využívají služeb ve Středočeském kraji, snadno a jednoduše zaplatit za poplatky a služby, aniž by museli opustit pohodlí svého domova. Občané tak snadno dohledají zapojené organizace dle obce, v níž sídlí, a podobně jako v jakémkoliv e-shopu jednoduše vyberou produkt a jeho variantu.

Bez nutnosti registrace pak doplní požadované informace a zvolí vyhovující platební metodu, ať už se jedná o platbu kartou, převodem na účet či prostřednictvím QR kódu.


4. 2. 2021

Rok sv. Ludmily je tady!


Svatá Ludmila 1100 let

Kněžna sv. Ludmila je s Regionem Dolní Berounky úzce spojena. A to to nejen díky Tetínu, kde byla údajně zabita, ale také díky Karlštejnu, který vybudoval její přímý potomek Karel IV. Sv. Ludmila je tak vzpomenuta např. v karlštejnské kapli sv. Kříže nebo nástěnnými malbami na schodišti ve Velké věži hradu, které jsou inspirovány svatoludmilskými legendami. 

V roce 2021 si připomínáme 1100. výročí smrti sv. Ludmily, které je významným národním jubileem a akce k němu již od roku 2015 připravuje spolek a stejnojmenný projekt Svatá Ludmila 1100 let. Region Dolní Berounka se stal členem spolku chvíli po jeho založení a to také proto, že se na jeho území nachází řada svatoludmilských míst. Hlavní akce, které spolek k příležitosti výročí připravuje je vydání reprezentativní monografie Kněžna sv. Ludmila Nakladatelstvím Lidové noviny, mezinárodní konference na Univerzitě Karlově, Národní pouť na Tetín, výstavy na půdě Senátu Parlamentu ČR a dále také realizuje putovní výstavu, přednáškové cykly a řadu dalších akcí s příspěvkovými organizacemi státu, městskými částmi nebo kraji.

Více www.svataludmila.cz


1. 2. 2021

Co mění nové zákony o odpadech?


Co mění nové zákony o odpadech? A kolik budu platit za odpad?

 

Martin Schwarz

Novinky v odpadové legislativě

Od ledna pro nás platí nové zákony, které zásadně mění oblast nakládání s odpady. Po mnoha letech politického přešlapování se konečně změnila pravidla hry. Konečně, protože pod vlivem silných lobbistů, kterým vyhovoval status quo, se přijetí nového odpadového zákona několikrát odložilo. Z tohoto stavu řada subjektů dobře profitovala. Nebyly to však obce ani občané.

V jakém stavu vlastně je české odpadové hospodářství po rocích starého systému s nejnižším poplatkem za uložení odpadu na skládku a možností skládkovat prakticky cokoli? Bohužel a nepřekvapivě v zoufalém stavu. Skládkování bylo tak levné, že skoro veškerý odpad končil a zatím stále končí na skládkách. Nebylo prosaditelné zavádět moderní systémy třídění a sběru odpadu anebo postavit nová zařízení na využití vytříděných složek odpadu. Proto nemáme dostatečnou kapacitu zařízení na využití separovaných odpadů a používáme neprůkazné systému svozu a účtování za svoz a likvidaci odpadu. Starý systém, který vysloveně podporoval a ekonomicky motivoval odpad skládkovat, je zaplať Pán Bůh passé. Doufám, že budou rychle vznikat moderní k přírodě šetrná zařízení a obce budou zavádět efektivní systémy sběru a účtování poplatků za odpad.

Ve zkratce bych Vás chtěl seznámit s hlavními změnami nové odpadové legislativy a zamyslet se na tím, jak asi ovlivní Váš rodinný účet za odpad. Je evidentní, že hlavní důraz zákonodárce klade na třídění odpadu s cílem minimalizovat směsný odpad, který nejvíce zatěžuje životní prostředí. 

 1. Konec skládkování využitelného odpadu se posunul o šest let z roku 2024 na rok 2030.
 2. Poplatky za skládkování odpadu se budou postupně navyšovat ze současných 800 Kč / tunu až na 1850 Kč v roce 2029. Obce, které budou úspěšné ve třídění, budou platit díky takzvané „třídící slevě“ méně, a to pouze 500 Kč / tunu.
 3. Omezily se druhy odpadů, které mohou být na skládky přijímány. 
 4. Obce musí do roku 2030 zajistit nárůst tříděného odpadu ze současných 38% na 65% z celkového objemu komunálního odpadu.
 5. Obce mají možnost výběru jedné ze dvou variant poplatku. 
  1. Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství anebo 
  2. poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Jestli budu platit za odpady více nebo méně než nyní, bude záviset na tom, jak budu odpady třídit, kolik mi zůstane směsného odpadu a jaký typ poplatku obec zvolí. 

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství vychází ze současného místního poplatku za provoz systému. Platit se může maximálně 1200 Kč za fyzickou osobu přihlášenou v obci nebo za byt, dům, chatu na území obce. 

Druhou možností je poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Výše poplatku závisí na hmotnosti odpadu nebo na objemu nádoby na odpad. V tomto případě může být poplatek maximálně 6 Kč za kg směsného odpadu, přičemž minimální měsíční množství je 10 kg. Poplatek se může stanovovat také podle objemu popelnice a může být maximálně 1 Kč za litr nádoby na odpad, přičemž měsíční minimum je 60 l. V obou případech je to minimálně 60 Kč měsíčně

Platba podle objemu nádoby nezohledňuje skutečné množství odpadu v nádobě, a proto je placení podle váhy nejspravedlivější a také nejčastěji užívaný systém. To potvrzují prakticky všechna města a obce nejenom z ČR. Výhodou systému placení podle váhy (Pay as you throw = PAYT) je úspora nákladů, pokud dobře třídím. Zajímavostí může být, že u žádné obce, která zavedla vážení odpadu, nedošlo ke zvýšení množství odpadu. Naopak u všech obcí došlo po zavedení nového systému placení podle váhy ke snížení množství, a tedy i ceny. Typické je 20% snížení ihned po změně systému. Není v tom žádné kouzlo, jen přesná a průkazná evidence odpadů, díky které už nebudeme muset platit za popelnice, které lidé nevyndali nebo byly skoro prázdné. 

Obce díky nové legislativě mohou zajistit efektivní systém sběru, využití a likvidace odpadu. Cena, kterou budu platit za uložení odpadu nezávisí pouze na mě, ale na všech lidech v obci. Počítá se průměrné množství odpadu na obyvatele. Pokud množství odpadu nepřekročí zákonem stanovenou hranici, bude moci obec získat třídící slevu a budu platit skládkovné 500 Kč namísto až 1850 Kč za tunu. Pro rok 2021 je hranice pro získání třídící slevy stanovena na 200 kg na obyvatele a postupně se snižuje až na 120 kg na obyvatele v roce 2029.

Nově se obec také stává poplatníkem poplatku za uložení odpadu na skládku. Bez toho, aby byla obec v postavení poplatníka, by nebylo možné uplatnění třídící slevy. Pokud chce obec získat třídící slevu, musí o tom co nejdříve informovat provozovatele skládky a rovněž jej musí informovat o tom, že event. překročila množství odpadů, na které se sleva vztahuje. Proto bude pravděpodobně potřeba vyjednat změnu smluv se svozovou společností a provozovatelem skládky a upravit místní vyhlášku.

Je to pro mě lepší nebo horší a kolik budu platit? Odpověď je ve staré indiánské moudrosti, která vypráví o duši člověka. Jeden večer vzal starý Indián svého vnuka a vyprávěl mu o bitvě, která probíhá v nitru každého člověka. Řekl mu, “Chlapče, ta bitva v každém z nás je bitva mezi dvěma vlky. Jeden je zlý. Ten druhý je hodný.”. Vnuk o tom všem přemýšlel a po chvíli se zeptal, “A který vlk vyhraje?”. “Ten, kterého denodenně krmíš…”.

Kterého vlka budu svými odpadky krmit já a kterého ty?

 

Zdroje:

 1. Zákon č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech.
 2. Zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností.
 3. Ministerstvo životního prostředí ČR.
 4. Ministerstvo vnitra ČR.
 5. Ministerstvo financí ČR.

28. 1. 2021

Stránka